Optical Home Theatres

                                                              MIT - X4 (12600W PMPO)

 

                                            OUTPUT POWER : 35W + 15W x 5

                                                   SUBWOOFER : 6.5"8Ω

                                                                    MIT - X11


                                           OUTPUT POWER 60W + 25x5

                                          SUBWOOFER 8" SATELLITES 3"

                                    Optical/ Co-axial / Analog / Bluetooth

                                                                 MIT - X12

     

                                          OUTPUT POWER 100W + 30x5

                                          SUBWOOFER 8" SATELLITES 4"

                                           Optical / Co-axial / Analog

                                                             MIT - X14


                                                     OUTPUT POWER 40W x 2

                SPEAKER 8" + 4" x 2  Optical / Co-axial / Aux - Input / Bluetooth 

                                                      1 Wireless Mic included

                                                            MIT - X15

 

                         OUTPUT POWER 50W x 2 SPEAKER 6.5" x 2+2" TWEETER

               Optical / Co-axial / Aux - Input / Bluetooth 2 Wireless Mic included